Iskolčenje (Obilježavanje) Međa

Vlasništvo nad nekretninama osim prava donosi i neke obaveze. Od vlasnika nekretnine – zemljišta se očekuje da zna gdje su granice njegove katastarske čestice-parcele. Ukoliko ne zna, od geodetskog stručnjaka može zatražiti da mu na terenu pokaže gdje prolaze međne linije njegove parcele. Međa predstavlja zamišljenu liniju do koje se proteže vlasnikova pravna stvar na nekretnini i predstavlja crtu na katstarskom planu koja razdvaja dvije katastarske čestice.

Šta je iskolčenje međe?

Iskolčenje međe je postupak kojim se na terenu određuju granice parcela na osnovu katastarskih podataka

Ovaj postupak je najvažniji prilikom prodaje ili kupnjue zemljišta, jer su česti slučajevi gdje kupac prilikom kupnje kupuje zemljište određene kvadrature, a nakon mjerenja se ustanovi da je na terenu stanje sasvim drugačije – u večini slučajeva kvadrata ima manje nego što se mislilo. Zbog toga je prilikom kupnje vrlo važno zatražiti od prodavca da se pokažu međe.

Za postupak iskolčenja međnih linija potreno je:

  1. kopija katstarskog plana
  2. obavijestiti susjede okolnih katastarskih čestica

Prilikom utvrđivanja međa nužno je potrebno prisustvo susjeda. U slučajevima protivljenja susjeda međa neće biti obnovljena i ako se susjedi mirnim putem ne mogu dogovoriti u vezi međa slijedi sudsko uređenje međe.

U slučajevima gdje postoje vidljive međe na terenu („parcela je ograđena“), geodeta može se snimiti stanje na terenu, a zatim provjeriti poklapaju li se međe na terenu sa katastarskom evidencijom u smislu oblika i površine parcele.

Iskolcenje Obilježavanje Međa
Close Search Window