Geodetski premjer izgrađenih vodova

Geodetski premjer izgrađenih vodova obuhvata:

  • mjerenje položaja lomnih tačaka vodova (horizontalni položaj vodova),
  • mjerenje visine lomnih tačaka vodova,
  • mjerenje pripadajućih objekata,
  • prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.


Geodetsko snimanje se izvodi kod otvorenog rova. Nakon snimanja vodova (instalacija), izrađuje se geodetski elaborat. Podaci koji se evidentiraju u katastar odnose se na elektroenergetsku, telekomunikacionu, kanalizacionu, vodovodnu, toplovodnu i plinovodnu mrežu.

Iskolčenje vodova označava prenošenje projektovanih elemenata na teren: položaj i visina voda, lomova, šahtova, priključaka, objekata, okna i sl.

Geodetski Premjer Izgrađenih Vodova
Close Search Window